Vi är stolta över våra kunder

Våra kunder utmanar normen. De går inte i andras fortspår, de vill nå längre

Idag är hållbarhet viktigare än någonsin. Vi är med på resan

Göteborgs Stad - Förskolan Hoppet

Göteborgs Stad antog nya miljömål där CO2-utsläppen i byggandet skall sänkas med 50% till 2025. Förskolan Hoppet är Innovationsprojektet som visar att det är möjligt och blir Sveriges första fossilfria byggnad. Med material och tekniker som finns tillgängliga idag är detta möjligt, om man väljer rätt. Vi är stolta leverantörer av en cirkulärhusgrund som är en stor del i att göra projektets miljömål möjliga bl.a genom 50% CO2-reduktion mot en gjuten betongplatta i miljöbetong. Kontakta oss om ni vill veta mer !

Sveriges första fossilfria byggprojekt

Hoppet är ett konkret initiativ för att stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre förutsättningar för fossilfritt byggande. Första målet är att bygga en förskola som så långt det är möjligt åstadkommits med fossilfria material och metoder – från råvaruuttag till byggarbetsplats och drift. Snart är byggstarten för den fossilfria förskolan Hoppet!

”För att nå de högt uppställda klimatmålen för Göteborgs Stad, krävs att vi hittar alternativ till betong. Koljern-grunden i Hoppet möjliggör detta för oss genom en unik kombination av önskvärda egenskaper. Med Koljern-grunden som lösning kommer vi redan i vårt första pilotprojekt Hoppet kunna halvera grundens klimatpåverkan.  Det kommer vara en starkt bidragande faktor för att nå Lokalförvaltningens mål om halverad klimatpåverkan till 2025.” - Anders Hall, Projektledare Göteborgs Stads Lokalförvaltning


Sundsvalls Kommun - Skönsmons förskola 

Den 10 mars 2014 öppnades dörrarna till de nybyggda lokalerna för barnen vid Skönsmons förskola i Sundsvall. Förskolan står på en ca 1000m2 Koljern-grund.

För såväl barn som för våra pedagoger är det något unikt och helt fantastiskt, säger Ulrika Sundin som är förskolechef på barn- och utbildningsförvaltningen. Förskolan innehåller mycket rymd och ljus samt miljöer och material som är anpassade för barn i olika åldrar. Något som också stämmer väl överens med förskolans läroplan.

Förutom väl fungerande verksamhetslokaler så finns det flera exempel på miljötänkande i byggprojektet, säger Josef Andersson som är projektledare på Drakfastigheter. Här kan nämnas en grund av återvunnet glas som bortsett från återvinning även ska ge en jämnare isolering i byggnadens ytterkanter. Till miljövinsterna hör även ett grästak som tar tillvara på dagvattnet och en betydligt mer energieffektiv byggnad jämfört med den gamla förskolan. Läs hela pressmeddelandet här.

Villa Circuitus - En hållbar husdröm

Villa Circuitus är ett certifierat passivhus utanför Växjö och är den enda i sitt slag i Sverige. Tommy Wesslund och Simone Kreutzer Wesslund som ligger bakom den häpnadsväckande designen har dessutom tänkt till ordentligt gällande konstruktionen. Huset består av en rad genomtänkta tekniska lösningar, många gjorda av cirkulära material, för att uppnå ett hållbart byggande med minimalt klimatavtryck.

Huset har fått en rad utmärkelser och synts i flera reportage och program som SVT’s Husdrömmar. Den runda konstruktionen minimerar vinklar och hörn, vilket gör att köldbryggor och klimatutsatta husdelar minskar. Huset har solceller både på taket och i takräcket.  Huset står på en unik markplatta av Koljern, en innovation som består av bärande element av det isolerande materialet Foamglas. Läs mer om Villa Circuitus.

”Vi valde en Koljern-grunden eftersom den är gjort av återvunnet returglas med enastående isolerande egenskaper, utan köldbryggor och risk för angrepp av myror eller inträngande fukt. Den har dessutom ett markant lägre klimatavtryck än traditionella lösningar med betong.” - Tommy Wesslund 

Villa Äntligen - Ett noll-energihus av Ross Arkitektur

Ross Arkitektur & Design och Ortogonal i ett nära samarbete för att bygga ett högkvalitativt, vackert och unikt hus – med 0 kronor i energikostnader. Vi ska visa att vi kan skapa ett hus där livskvalité, miljömedvetande och extremt låg energikostnad går hand i hand, säger arkitekt Pål Ross, VD för Ross arkitektur & design, senast uppmärksammad för sitt pris för Sveriges vackraste Villa 2009. Villa Äntligen står på en Koljern-grund, främst för sina energiegenskaper men även pga det låga klimatavtrycket. Läs mer om Villa Äntligen på Ross Arkitektur.

Astrup-Fearnley Museet i Oslo

Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst är ett privatägt konstmuseum i Oslo. Museet öppnades 1993, och ägs av finansmannen Hans Rasmus Astrup. Astrup Fearnley-museet har en betydande samling norsk och internationell samtidskonst, med verk av bland annat Francis Bacon, Andy Warhol, Anselm Kiefer, Gerhard Richter, Bruce Nauman, Cindy Sherman och Damien Hirst. En ny museibyggnad invigdes 2012, ritad av Renzo Piano, där 1700 m2 takkonstruktion byggdes av Koljern-element. En stor anledning till att välja Koljern var snabbare byggtid, lägre bygghöjd samt minskat behov av balkar i takkonstruktionen.

© Copyright Koljern Nordic