Villa Björkman & Lind på Gotland

När Ingegerd Lind och Håkan Björkman, delägare i arkitektkontoret Visbyark AB, bestämde sig för att själva rita och bygga ett fritidshus vid Ireviken var en av grundförutsättningarna att minimera miljöpåverkan. Så här berättar de om projektet och huset som ägde rum sommaren 2020.

Då målet var att hålla nere miljöbelastningen ville vi undvika att använda betong som innebär stora CO2- utsläpp och tunga transporter. Vi ville även undvika plast, kemikalier och produkter som skulle innebära onödiga och långväga transporter. Huset skulle också ha en konstruktion som minimerar risken för fuktskador.

Viktigt var att huset skulle smälta in i den strandnära tallskogen vid Ireviken och inte göra för stora ingrepp på fastigheten som är en ren naturtomt. Önskemålet var också att bottenvåningen skulle ligga i marknivå för att slippa trappsteg till entré och uteplats. Valet blev därför en grundläggning med platta på mark.

Den enda produkt vi hittade som uppfyllde våra krav och önskemål var Koljern-grunden som består av återvunnet glas. Den har flera goda egenskaper som högt isoleringsvärde, bra tryckhållfasthet, låg bygghöjd, låg vikt, ingen fukt så ingen torktid, ingen risk för insektsangrepp. Att Koljern-grunden dessutom innebär halverade CO2-utsläpp jämfört med vanlig cellplastisolerad betongplatta gjorde valet enkelt.

Arbetet med att lägga grunden visade sig också vara relativt enkelt. Foamglas-skivorna gick bra att såga med fogsvans och rörhåltagningar gjordes med vanlig hålsåg. Dagen efter att grunden var klar började vi resa stommen som till största delen är byggd med gotländskt virke. Nockbalken av limträ och takbalkarna kommer från fastlandet. Sadeltaket är asymmetriskt för att få ut mer takyta på södersidan för solceller. Huset isoleras med hampafiberisolering i skivor. Hampan är CO2-negativ, vi lagrar mer koldioxid i isoleringen än vad som krävdes vid produktionen. Den är också röt-, mögel-, insekts och skadedjursresitent, har hög värmelagringslagringskapacitet, är snabbodlad och giftfri och kan både absorbera och avge fukt. Det gör att vi kan ha diffusionsöppna väggar och tak.

Utvändigt sitter träpanel. På den stora huskroppen är det en liggande, bred panel utan markerad skarv mellan panelbrädorna, Österby brädgårds sk bulhuspanel. På den mindre och lägre paviljongsdelen är det istället en smalare, stående panel med 3mm skarv utan fasning. Den panelen tog Österby fram efter våra önskemål. All panel är struken med ljusbrun tjärolja från Hedins. Den består av ren linolja med lite tjära och brunt pigment. Det ger en fasad med mycket liv i som passar bra in bland alla tallstammar.Fönster och ytterdörrar tillverkas av Majungs snickeri på Gotland och målas med Allbäcks linoljefärg. Utsidan blir barrgrön och insidan vit.

© Copyright Koljern Nordic AB